Fasadni lim Banja Luka

Fasadni lim Banja Luka je, ustvari, tanka metalna ploča, široko rasprostranjena u građevinarstvu. Zastupljen je u metalnoj industriji, jednako kao i u zanatstvu. Za njegovu proizvodnju i preradu koriste se posebne, specijalne mašine namijenjene obradi, savijanju, sječenju i presovanju metala.

Prvi razlog zbog kojeg ljude privlači fasadni lim je estetske prirode, s obzirom da ga odlikuje vrlo lijep izgled, tako da je njegova upotreba česta širom svijeta, kao i na prostorima Balkana. Karakteristika koja će često ubrzati i olakšati proces gradnje je što fasadni lim može biti samouklapajući.

U pitanju je inovativan i moderan profil koji omogućava instalaciju cijele fasade, pri čemu se neće vidjeti nijedan zavrtanj. Ovo ima veliku važnost zbog investitora koji nerijetko postavljaju zahtjev takvog vida instalacije. Elegantno pojačanje po dužini profila daje efektan izgled ovom profilu. Njegova primjena je moguća kod većeg broja raznih fasadnih podkonstrukcija.

U procesu proizvodnje fasadnog lima najviše je zastupljena upotreba čelično pocinkovanog plastificiranog bojenog lima. Osim ovog materijala, za proizvodnju se mogu koristiti aluminijumski bojeni lim, bakarni lim, bojeni lim, titanijum cink lim i ostali.

Znamo da naši kupci poklanjaju posebnu pažnju tehničkim karakteristikama samouklapajućeg fasadnog lima, te im zbog toga sa sigurnošću možemo garantovati da će dobiti ono što su tražili prilikom kupovine. Za tehničke karakteristike postoje odgovarajući atesti, odnosno, verifikovane su i potvrđene. Kao primjer možemo navesti sertifikate o upotrebljavanim repromaterijalima ili atestnu dokumentaciju o nosivosti.

Montaža fasadnog lima je vrlo jednostavna, kao što smo već rekli. Može se izvoditi na ravnu ploču, a moguća je i kombinacija sa čeličnom podkonstrukcijom čija osnova sadrži trapezno profilisani lim. Jedna tabla može da ima pokrivnu širinu od 475 milimetara, a za sve ostalo se dogovaramo sa vama, prilagođavajući se vašim potrebama i zahtjevima.

To znači da je odluka o izboru debljine, dužine i boje lima isključivo vaša. Na primjer, za dobijanje upečatljivog estetskog izgleda, koristiće se vertikalno montirane prelazne lajsne sa različitim kombinacijama boja.

Sjajan je odabir za oblaganje fasada, i za horizontalno i vertikalno postavljanjanje. Njegov estetski izgled će naročito doći do izražaja ako je proizveden od materijala sa reflektujućim bojama. Koristi se i za pokrivanje krovova čiji je nagib veći od 8°. Fasadni lim Banja Luka

Fasadni-lim-Banja-Luka