Trapezni lim Banja Luka

Trapezno profilisani limovi predstavljaju izuzetno dobar izbor za pokrivanje različitih tipova objekata. Njihova upotreba je posebno izražena kod pokrivanja industrijskih hala. Jedna od njegovih osnovnih osobina je Izdržljivost prilikom velikih opterećenja. Dostupan je u svim bojama, a zahvaljujući svojim karakteristikama može se upotrebljavati i kao pokrovni i kao fasadni lim.

Trapezno profilisani limovi se isporučuju sa dodatnim ojačanjima smještenim u donju zonu lima. Pored čvrstoće, ova ojačanja ostavljaju i bolji estetski utisak. Važno je istaći da ovaj lim ima mogućnost da prevlada velike raspone kada se radi o pokrivanju. Samim tim, donosi i značajne uštede u gradnji. Svoju primjenu je našao i u pokrivanju stambenih objekata koji imaju blaži nagib krovišta. Zbog veće pokrivne širine i manje visine rebra, fasadni profilisani lim ne treba veliku nosivost. Većinom se koristi na vertikalnim plohama.Trapezni lim Banja Luka

Čelična ili aluminijumska jezgra trapeznog lima sa obje strane se prekriva pasivnim slojem, što predstavlja najvažniju zaštitu od korozije. Zbog toga nanosimo i dekorativne premaze.

Trapeznu ploču možete kupiti u listovima izrezanim na dužinu prema vašoj narudžbi. Trapezni list odlikuju uzdužna trapezoidna rebra. Visina paralelnih žlijebova napravljenih na ovaj način u koji kaplje voda iznosi 2-55mm. Širina listova je 50-160cm, a njihova dužina za aluminijum do 7 metara, odnosno do 12 metara za čelik. Najmanja dužina lima za čelik je 60, a za aluminijum 45 centimetara.

Čelični trapezni list

Čelični lim je obložen aluzinkom ili cinkom. Aluzink predstavlja nešto bolju zaštitu od cinka, a pri tome, duže traje. Čelični trapezni list izrađujemo od čeličnog lima. Njegova jezgra je prekrivena cinkom (275g/m2) ili aluzinkom (150 ili 180g/m2), a jezgra je debljine 0,5-1mm. Ovakvi trapezni listovi obojeni su prirodnom metalnom bojom. Dodatno ih možemo obložiti ukrasnim i zaštitnim premazom u boji, koji se izrađuje od poliuretana ili poliestera, polivinil fluorida ili polivinil hlorida. Nudimo veliki izbor završnih premaza i boja.

Trapezoidna ploča obložena aluzinkom nudi bolju zaštitu od korozije, a dodatni plastični premazi pružiće višegodišnju zaštitu. Čelični trapezoidni lim teži je od aluminijuma: 1m2 je teži 5-12kg, iako se oba materijala kvalifikuju kao lagana.

Aluminijumski trapezni lim

Jezgra aluminijumskog trapeznog lista ima debljinu od 0,6mm i prekriva se ukrasnim i zaštitnim slojem. Aluminijum nema oksidirajuće aditive i nije sklon hrđanju, a zaštitne premaze isporučujemo u manje boja. Trapezni list ima različite uzorke zbog toga što udaljenost između nabora i njihova visina mogu da budu različiti. Tako lim sa ravnim profilima izgleda bolje na krovovima, posebno porodičnih kuća. Trapezna ploča sa dubokim naborima je namijenjena za fasade.

trapezni-lim-banja-luka