Lim u obliku crijepa C-30

Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepa C-30 je 1.085mm, a njihova ukupna širina iznosi 1.155 mm.

Dužinu i boju table određuje kupac prema svojim željama. Dužina koraka svakog pojedinačnog crijepa je standardno 350 mm,(može i manje po želji kupca) a visina vala je 30 mm. Također, možemo raditi dužinu pojedinačnog crijepa na bilo koju mjeru po zahtjevu kupca. Table lima u obliku crijepa se pričvršćavaju sa specijalnim vijcima sa neoprenskom podloškom u donju zonu krovnog lima, a ugradnju lima u obliku crijepa C-30 trebaju raditi stručna lica osposobljena za tu vrstu posla.

Naručite on line

Preduzeće “Grmuša mont” doo bavi se proizvodnjom: lima u obliku crijepa, trapeznog lima, sinusoidnog lima, ravnih i profilisanih limova, te prateće galanterije: oluka, cijevi, koljena, kotlića, deklova, mrežica, snjegobrana, kuka i šelni.

Pored proizvodnje i prodaje nevedenih proizvoda “Grmuša mont” u prodaji nudi i vijke i kontejnere, a vrši i usluge prevoza kontejnera, rada kranom i krovopokrivačkih radova.